โครงการ CSR Give

ส่วนหนึ่งของสังคมที่น่าอยู่ คือความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งต่อความสุขให้แกชุมชนที่อยู่ห่างไกล เด็กไทยที่ยังขนาดแคลน การดำเนินรอยตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นแรงผลักดันให้บริษัทเอกชนเล็กๆอย่างเรา มุ่งมั่นที่จะให้การแบ่งปันเป็นนโยบายหลักของบริษัท ในการร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน การให้ไม่มีที่สิ้นสุด โดยเราได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนปีละ 2 โรงเรียนในการมอบเครื่องเล่นสนามให้กับน้องๆที่ขาดแคลน การสร้างรอยยิ้ม ความสุขให้กับเด็กๆ เป็นหน้าที่ของเรา Rambokids สัญญาว่าจะแจกต่อไปทุกปี แจกมากขึ้นๆให้ถึงน้องๆทั่วประเทศ"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"